Đang tải video...
  • #1
  • #2
  • Zoom+ 220.4K 75% 179 549

    Móc lồn vợ thằng bạn lúc nó đang ngủ say, được thằng bạn chí cốt rủ sang nhà chơi tôi thì đã ấn tượng với vợ nó lâu lắm rồi dù rất thân nhưng đến hôm nay mới được ngồi trực tiếp với vợ của bạn, đã lâu rồi không ngồi uống rượu với nhau tôi và thằng bạn mình làm với nhau vài chén rượu tửu lượng của nó vẫn kém như ngày nào uống vài chén đã nằm ngủ luôn, rồi vợ của thằng bạn lại chủ động gạ địt tôi ô hay mỡ dâng lên miệng mèo sao từ chối được.

    Móc lồn vợ thằng bạn lúc nó đang ngủ say
    Xem thêm