Đang tải video...
  • #1
  • #2
  • Zoom+ 75.6K 99% 6 487

    Hai cô em gái chăm sóc anh trai bị ốm, ngươi anh trai bị ốm thấy anh không dậy ăn uống gì được 2 cô em đã sang hỏi han rồi mang cả cặp nhiệt độ sang đo cho anh trai, nhưng 2 cô em nào có ý tốt muốn chăm sóc cho anh tử tế đâu mà chỉ muốn sang gạ gẫm sờ buồi anh trai thôi, đo nhiệt độ cho anh trai xong 2 cô em giúp anh trai hạ thân nhiệt bằng cách thổi kèn cho anh trai luôn...

    Hai cô em gái chăm sóc anh trai bị ốm
    Xem thêm