Đang tải video...
  • #1
  • #2
  • Zoom+ 502.3K 94% 70 1.1K

    Đang ăn sáng em vợ xuống làm phiền, sáng sớm dậy xuống bếp tìm miếng bánh mì để ăn đang chuẩn bị ăn thì cô em vợ xuống lại phải đứng nói chuyện với em một lát nhưng đói quá không chịu nổi nữa rồi tôi đưa miếng bánh lên miệng đang định cắn thì em khua tay vào làm rơi miếng bánh mì của tôi xuống đất quá bực mình lúc này tôi không thể kiềm chế được nữa rồi bắt em quay đít lại phía tôi để tôi trừng phạt em.

    Đang ăn sáng em vợ xuống làm phiền
    Xem thêm