Đang tải video...
  • #1
  • #2
  • Zoom+ 467.6K 86% 197 1.2K

    Bạn cùng lớp làm mất tài liệu của tôi, trên lớp tôi nhờ một cô bạn khá thân của mình cầm một số tài liệu rất quan trọng với tôi vì hôm đó tôi có việc gấp phải đi không về nhà được, hôm nay cần đến số tài liệu đó tôi đã sang hỏi bạn mình để lấy lại nhưng sau một hồi quanh co thì em nói là đã làm mất số tài liệu đó và em muốn xin lỗi tôi chưa kịp nói gì thì em đã vén váy của em lên rồi nói với tôi hãy địt em đi, cạn lời...

    Bạn cùng lớp làm mất tài liệu của tôi
    Xem thêm